(opvoed)Opstellingen

 

Eenvoudig, praktisch en effectief.

 

Een opstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, met één van ons, kort je vraag, waarin wil je verandering aanbrengen?

Wat is je verlangen?

Vervolgens breng je dit thema in beeld. Je kiest voor  jezelf, het thema en eventuele anderen een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van jezelf en het thema en de anderen op dat moment – puur gevoelsmatig – ervaart.

Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin/familie of werk. Van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te voelen wat er in je gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring. Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende (emotionele) laag.

De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. 'Als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op de dynamiek in het gezin/familie of werk.

Als je als ouder een vraag hebt dan heeft iedere ouder een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit zijn eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan dus zijn dat voor beide ouders een afzonderlijke ( opvoed) opstelling nodig is.

De kracht van de (opvoed) Opstelling

 

  • Vaak is 1 sessie genoeg voor de vraag die je stelt.

  • Eén op één, dus privé.

  • Bij een opvoed vraag hoeft je kind niet mee.

  • Blijvende oplossing doordat essentie wordt geraakt.

  • De opstelling werkt positief voor het hele systeem/gezin/familie/werk.

  • Je werkt aan de vraag in het Hier en Nu.

IJuSnDtbT2SUj8vDAyhMfg.jpg