Gezin op strand

OUDERS

 

Soms zijn er momenten dat je het als ouder even niet meer weet. Je hebt het idee dat je je kind niet goed genoeg begrijpt, terwijl je zo dichtbij staat. De communicatie verloopt niet lekker. Je weet niet waarom je kind zo reageert op jou, broers of zusjes en vrienden. Je ziet de worsteling, maar hebt de handvatten om te helpen niet. 

Als ouder ben je onlosmakelijk verbonden met je kind. Het is dus logisch dat er een wisselwerking is.

(Actie = reactie). Dus kijken we samen naar de gezinsdynamiek. Dit kan in de vorm van gesprek(ken) of een (opvoed)opstelling. 

  

Redenen waarvoor ouders onze hulp inroepen: 
Een boos of driftig kind, claimgedrag van kinderen, hoog oplopende emoties binnen het gezin, voortdurende strijd tussen verschillende gezinsleden, (dreigende) echtscheiding, een kind dat zich buitengesloten voelt, of zijn plek niet kan vinden binnen het gezin, relatie-vraagstukken tussen de ouders, loyaliteitsvraagstukken.

 

Hoe gaat het ? 
We starten veelal met een gesprek of een individuele (opvoed) opstelling. Hiermee maak je je interne beeld extern. Hierdoor wordt al snel duidelijk wat we er nodig is om de balans binnen jullie systeem, gezin te herstellen.

 

Hoe vaak kan ik komen ? 
Sowieso is er na de eerste keer al één en ander in beweging. Je komt dan twee of drie weken later nog een keer. De ervaring leert dat er na een sessie of twee/drie veel meer balans is. Meestal is de klacht geheel verdwenen.

 

Sessies bij Praktijk Boom zijn zelden langdurig. Wanneer mensen bij ons de praktijk weer bezoeken, komen ze veelal met een andere hulpvraag.

Speciaal voor ouders geven we trainingen via verschillende

Workshops aan de "keuken"tafel