IMG_5127.JPG

Systemisch werken

 

Systemisch werken gaat ervan uit dat we allemaal onderdeel zijn van systemen waarvan we deel uitmaken.

Je eigen familie is zo’n systeem, je vrienden groep, je werk of organisatie waar binnen je werkt.

Binnen deze systemen leven en beïnvloeden we elkaar, dit noemen we de dynamiek van het systeem.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Deze patronen hebben we vaak uit loyaliteit aan het systeem meegenomen naar onze volgende relaties, systemen. Deze patronen kunnen je bekrachtigen of beperken.

 

Met een individuele opstelling of groepsgeluksessie onderdeel van systemisch werken, kan je onbewuste patronen weer zichtbaar maken. Het is een duidelijke manier om goed inzicht te krijgen in je eigen interne proces.

Het helpt je om balans te brengen in de systemen waarvan je deel uit maakt en dynamieken te herstellen.  De uitwerking hiervan is even krachtig als bij een opstelling in een groep.

 

Vijf basisprincipes voor systemisch werken:

 

Er is een duidelijke kader ( opa, oma, vader, moeder, kinderen) ( werkgever, werknemer)

Iedereen hoort erbij

Iedereen heeft zijn eigen plek

Er is balans tussen geven en nemen

Iedereen draagt zijn eigen lot

 

Voorbeelden waar een opstelling helpend  voor zou kunnen zijn:

 

Belemmerende gevoelens, pestsituaties, onrust, extreem verantwoordelijkheidsgevoel, te graag willen helpen , onzekerheid, angstig zijn, niet weten wat je wilt, doelen niet halen, niet productief zijn, onduidelijke lichamelijke klachten.

 

Een opstelling werkt goed bij opvoedvragen, relatie "problemen", communicatie problemen in een familiesituatie of een ander systeem waarvan je deel uitmaakt.